Privacybeleid

Wie zijn we

GV group BV

BE0730.855.210

Maatschappelijke zetel: Kuurnsestraat 127 – 8531 Bavikhove
Administratieve zetel: Brugsesteenweg 109 – 8520 Kuurne

Telefoon: 056/37 01 02
Email: vtctaxi@gmail.com – info@vtctaxi-abonnee.be

Uw data

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij de verwerking worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de beoogde doeleinden.

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, kunnen verschillen naargelang de persoon van en over wie wij gegevens verwerken. 

* Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw abonnement waarbij u betrokken partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van het abonnement voorafgaat en die op uw verzoek zijn genomen. 

Meer bepaald verwerken wij volgende persoonsgegevens:

– identificatiegegevens van onze contractanten zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, …), commerciële benaming, ondernemingsnummer, bankrekeningnummer, … .
– gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taxidienst en opmaken van statistieken.

* Wij verwerken persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een voor ons gerechtvaardigd belang. 
Zo worden in het kader van uitvoering taxidispatch voor een taxidienst persoonsgegevens verwerkt van onder meer aangesloten taxi exploitanten, VVB vervoerfirma’s, softwarebedrijf voor het dispatchsysteem, …, dit om onze klanten optimaal en op een gepaste wijze te kunnen dienen. 

* Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van ons gerechtvaardigde belang om als onderneming op basis van de vrijheid van onderneming en informatie te handelen (bv. verwerking van gegevens voor doeleinden van direct marketing in het kader van prospectie).

* Ten slotte kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken wanneer u daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Wel is het zo dat de “Vlaamse taxi Centrale” of GV group BV een samenwerking heeft afgesloten met taxibedrijven om hun dispatch uit te beheren waaraan wij in het kader van de uitvoering van onze business, gegevens doorspelen, doch dit uiteraard enkel en alleen in het licht van de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens en de correcte en vlotte verloop van een taxi- of VVB dienst.

Het is ook mogelijk dat wij voor welbepaalde diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van onze dispatch. Dit kan voorbeeld aan een externe partner die ons bijstaat bij de ondersteuning en de verdere ontwikkeling van onze informatica-tools.

Uw gegevens worden in het beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties. Indien dit toch zou dienen te gebeuren omwille van verwerkingsdoeleinden en indien deze landen volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen, dan zullen wij passende beschermende maatregelen nemen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Bijhouden en rechten over je data

De gegevens die door ons werden verwerkt, zullen slechts worden bewaard zolang dit nodig zou blijken voor de beoogde doeleinden, in het bijzonder zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek werden genomen; zolang dit nodig is voor om onze wettelijke verplichtingen na te komen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om misbruik te voorkomen.
5 Uw rechten 
De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@vtctaxi-abonnee.be met een bewijs van uw identiteit (dat vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft). 

U kan ook kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle u betreffende persoonsgegevens bekomen, wanneer die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via info@vtctaxi-abonnee.be.

Voor zover wij uw gegevens verwerken louter op basis van uw toestemming, dan kan u deze toestemming te allen tijde intrekken door u te richten tot info@vtctaxi-abonnee.be, waarna de verwerking door ons zal worden gestaakt. Alle gegevens die voordien werden verwerkt op basis van uw gegeven toestemming blijven rechtmatig

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Uw gegevens kunnen verstuurd worden aan derden voor een correctie uitvoering van de dispatchdienst en voorziening van de abonnementen, beurtenkaarten, prepaidkaarten, enz. Deze derden hebben steeds een rol in een correcte dienstverlening. Zoals informaticabedrijven, vervoerbedrijven, etc.

Klachten

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u steeds terecht bij onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Wanneer uw vraag of klacht naar uw aanvoelen niet correct werd behandeld, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen. Hiervoor kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.